Podziękowanie za wyjazd na Viking Race i do Berlina

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Wyjazd na Viking Race i do Berlina naszych zawodników mógł odbyć się dzięki pomocy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego p. Rafała Zagozdona - umowa promocyjna;
dyrektora OSiR P. Bogdana Smolarka użyczenie samochodu na wyjazd
oraz pomocy finansowej:
ZGW-K Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
ZGC Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
TBS Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
p. Zbigniewowi Krysiakowi z firmy Aspol,
naczelnikowi WSiZP UM p. Monice Tazbir
oraz rodzicom zawodników.

W imieniu zarządu Klubu i zawodników składamy wszystkim darczyńcom podziękowania.
Jolanta Kmiecik
Prezes IUKS ,,Dziewiątka"