KOSZYKÓWKA (1930 -1951)

1930 W sekcji gier zespołowych utworzono, oprócz siatkówki, również koszykówkę mężczyzn.

1932
Pierwszy mecz TFSJ z IKP skończył się przegraną tomaszowian. W zespole tym wystąpili: Roman Goździk, Ryszard Malinowski, Stanisław Marciniak, Fabian Wojewódzki i Edward Szczepaniak.

1934
KS TFSJ wycofał się z Polskiego Związku Gier Sportowych i drużyna koszykówki rozgrywała mecze wyłącznie z miejscowymi zespołami, nie dorównując im poziomem technicznym i przegrywając mecze. Powodowało to zniechęcenie zawodników, a przez to słabła z roku na rok aktywność koszykówki w sekcji gier sportowych aż do zakończenia jej działalności.

1939 Sekcja gier sportowych w klubie została zlikwidowana.

1945 Klub przywrócił prawa sekcji gier sportowych po okresie wojennym, a wśród nich i koszykówce. Pierwszy występ drużyny PILICY po wojnie miał miejsce na turnieju trzech drużyn: PILICY, LECHII i OM. TUR. Wynik remisowy przypadł na czas zapadnięcia zmroku i organizatorzy zrezygnowali z dogrywki. Sekcja nie rozwijała się zbyt dynamicznie. Brak było działaczy i sędziów oraz wewnętrznej siły napędowej, wynikającej ze współzawodnictwa sportowego.

1950 WKKF organizuje kurs sędziowski w którym z WŁÓKNIARZA bierze udział 5 osób, w tym Włodzimierz Chmielewski. Możliwość treningów w sali TPD nr 2 ożywiła działalność sekcji. Mecze SKS START - WŁÓKNIARZ (19:13 i 22:31) oraz WŁÓKNIARZ - ZWIĄZKOWIEC (37:32 i 40:15) ożywiły również atmosferę w sekcji.

1951 Koszykarze WŁÓKNIARZA byli w tym czasie przodującą drużyną w Tomaszowie Maz., co spowodowało też napływ młodzieży do sekcji. Mecz WŁÓKNIARZ SPÓJNIA (43:19) świadczył o braku konkurencji. Sportem zajęła się młodzież, która do tej pory nie miała z nim nic wspólnego. Frekwencja na treningach była wspaniała. Reorganizacja branżowa spowodowała, że WŁÓKNIARZ utrzymał sekcję w swoim klubie, ale UNIA zrezygnowała z tej sekcji z braku warunków treningowych.