Od wielu lat nasz system społeczno - polityczny zmienił warunki finansowania działalności klubów sportowych. Klub Sportowy "Pilica" posiada aktywne grono przyjaciół zebranych nieformalnie w Klubie Przyjaciół KS "Pilica" od 1999 roku, którzy aktywnie wspomagają działalność klubu i bez których byłaby ona ograniczona albo wręcz niemożliwa.

Mądra polityka władz miejskich Tomaszowa Maz. a szczególnie mgr Zbigniewa Knapa uratowała nieliczne w skali kraju obiekty - TOR LODOWY i KRĘGIELNIĘ przez ich komunalizację. Dzisiaj spora część działalności sportowej klubu jest finansowana z budżetu miasta dzięki kolejnym Prezydentom Tomaszowa Maz.: Stefanowi Gołaszewskiemu Senatorowi RP Jerzemu Adamskiemu, Mirosławowi Kuklińskiemu, Rafałowi Zagozdowni oraz Przewodniczącym Rady Miasta Halinie Jankowskiej i Ryszardowi Grudzińskiemu. Główną bolączką pozostaje szczupłość środków finansowych. Dzięki Radzie Przyjaciół Klubu na czele z Prezydentami Jerzym Adamskim, Tomaszem Kumkiem, zrzeszającej prywatnych właścicieli firm Tomaszowa Maz. oraz dyrektorom firm zagranicznych możemy działać dalej i w ich ręce składamy również dalsze dzieje tego klubu, który tak wiele zrobił dla miasta Tomaszowa Maz. Sponsorami KS PILICA w minionym okresie byli właściciele firm prywatnych, firmy państwowe oraz osoby prywatne i instytucje.

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM SPONSOREM !!! 

Osiągane przez naszych sportowców sukcesy na arenach krajowych
i międzynarodowych są również Waszą zasługą. Jeszcze raz tą drogą dziękujemy za okazane wsparcie i życzymy dalszego rozwoju Waszym Firmom i instytucjom.

Za okazaną wrażliwość, sympatię do młodzieży i troskę o rozwój sportu serdecznie wszystkim dziękujemy.
Będziemy pamiętać o Waszej pomocy.

- ASPOL - Pana Zbigniewa Krysiaka
- BIRSKI LECH - Zakład Cukierniczy

- ZGWK Sp. z o.o.
- ZBR Jacek Lasota
- Firma „MARBEX” Sp. z o.o.
- Firma „KELMES „
- Bar „JANOSIK”
- Janusz Szafraniec

- Sklep "DEKO SMAKU" w Tomaszowie Maz.
- GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh - Inowłódz


DEKORATOR - DEKORATOR
DYWAN W DOMU - DYWAN W DOMU

Gazetka promocyjna:
Część I 2,86 MB
Część 2 4,64 MB
Część 3 2,00 MB
Część 4 2,10 MB
Część I 2,76 MB
Część 2 3,76 MB
Część 3 2,17 MB
Część 4 2,53 MB

 

- TARTOM sp. z o.o. - Tomaszów Maz.
- Pan WALCZAK ADAM - Tomaszów Maz.